Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Harichovce - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Harichovce, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne to bol gotický kostol. Barokovo ho prestavali v rokoch 1763 - 1764, keď zmenili jeho východnú orientáciu a odstránili časť pôvodného obvodového muriva, ktorého kamene ležia dnes na brehoch potoka. Ide o jednolodie s polkruhovo zakončeným presbytériom a s predstavanou trojpodlažnou vežou. Celý priestor je zaklenutý pruskou klenbou. Na pravej strane podvežia je zamurovaný ranogotický portál. Na pravom klenbovom poli je nástenná maľba od Jozefa Hanulu. Barokovo-klasicistická fasáda má nárožné pilastre a terčíkovú korunnú rímsou na veži, ktorá je zastrešená neskorobarokovou laternovou baňou. [1]
 

Oltáre a kazateľnica sú pseudogotické z 20. storočia. Krstiteľnica zdobená akantom je drevená zo začiatku 19. storočia. V interiéri spomína Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 voľné neskorobarokové obrazy - Immaculata a Obrátenie sv. Pavla apoštola, olej na plátne sign. Paulíni Imrich. [2] V kostole sa nachádza už iba druhý obraz. Zaujímavá je aj polychrómovaná drevorezba sv. Jána Nepomuckého, neskorobaroková práca rustikalného charakteru z konca 18. storočia. [3]
 

Už v roku 1268 sa spomína existencia fary a kostola, no v roku 1763 bola v obci veľká povodeň, ktorá poškodila kostol, a preto Anna Csákyová a Štefan Csáky ako patróni dali v rokoch 1763 – 1764 postaviť (prestavať poškodený gotický) dnešný kostol. Sakrálny objekt i hlavný oltár boli zasvätené Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Harichovce - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 8/2008Harichovce - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 8/2008Harichovce - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie (slnečné hodiny na južnej fasáde) foto © Ľuboš Repta 8/2008
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 394.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 394.
[3 - 4] www.harichovce.ocu.sk (30.3.2017)
Bibliografia
www.harichovce.sk
GPS
48.962081, 20.581216
48°57'43.5"N 20°34'52.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk