Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hatné - zvonica
Lokalita
obec Hatné, okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Zrubová stavba na kamennej podmurovke z druhej polovice 19. storočia. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je dobrý.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 395.
Bibliografia
www.hatne.skwww.pamiatkynaslovensku.sk