Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Havaj - Chrám sv. Mikuláša biskupa
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Havaj, okres Stropkov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1824. Opravený bol koncom 19. storočia. Stavba retarduje typ východoslovenských gréckokatolíckych kostolov z tereziánskych čias. Ide o jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a vstavanou vežou. Na západnej strane je chór, ktorý sa otvára do lode arkádou, v hornej časti sa nachádza otvor na spôsob termálneho okna. Fasáda je členená lizénami. Na západnom štítovom priečelí je vstavaná veža so vstupným portálom, zvukovým oknom a barokovou laternovou baňou. V kamennom ostení portálu je letopočet 1824, datujúci stavbu kostola. [1] Na priečelí je mierny rizalit.
 

Vnútorné zariadenie s ikonostasom, hlavným a bočným oltárom pochádza z čias okolo roku 1824. Koncom 19. storočia bolo obnovené a doplnené. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 395.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 395.
Bibliografia
www.obechavaj.sk
GPS
49.258839, 21.783538
49°15'31.8"N 21°47'00.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk