Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Havka - Kostol (Kaplnka) Škapuliarskej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Kaplnka Karmelskej Panny Márie
Lokalita
obec Havka, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne klasicistická kaplnka postavená v prvej polovici 19. storočia. Sakrálny objekt rozšírili predĺžením lode koncom 19. storočia. Ide o jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom presbytéria a strešnou vežičkou. Presbytérium je zaklenuté konchou, loď segmentovou klenbou. [1]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v interiéri uvádza klasicistickú kazateľnicu s prvkami retardovaného baroka a so sochami evanjelistov na parapete z 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na cintoríne, ktorý sa nachádza na návrší nad obcou.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 395.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 395.
GPS
49.345190, 20.406502
49°20'42.7"N 20°24'23.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk