Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hažín - Chrám Nanebovstúpenia Pána
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Hažín, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1786. Obnovený a vybavený novou vežou v derivátnych tvaroch staroruskej renesancie bol v roku 1886. Je to pozdĺžna jednoloďová dispozičná schéma so segmentovo uzavretým presbytériom a do priečelia vstavanou vežou. Priestory majú pruské klenby s klenbovými pásmi, ktoré dosadajú na rímsy nástenných pilastrov. Hladké fasády sú členené polkruhovo zakončenými oknami a profilovanou podstrešnou rímsou, ktorá pokračuje na štítovom priečelí ako kordónová. Prefasádovaná horná časť veže sa uplatňuje nad strechou lode, je horizontálne členená kordónovými rímsami, slepou balustrádou a zakončená je cibuľovitou prilbou laternou a štyrmi nárožnými vežičkami. [1] Hrany veže sú skosené.
 

Vnútorné zariadenie pochádza zo začiatku 20. storočia. [2]
 

V Hažíne stál už v stredoveku rímskokatolícky kostol. Prvá priama správa o ňom z roku 1374 ho charakterizuje ako filiálny, nie farský. Zasvätenie kostola nie je známe. Jeho výstavbu možno predpokladať od 12. do začiatku 14. storočia. [3]
 

V 16. storočí sa aj do tejto oblasti zo severozápadu Slovenska šírila reformácia. Jej iniciátorom bola predovšetkým šľachta, nútila svojich poddaných k protestantizmu. Šľachta bola väčšinou maďarská alebo pomaďarčená, uprednostňovala kalvínske vierovyznanie a maďarských kazateľov. [4]
 

Hažín bol fíliou kalvínskej cirkvi v Michalovciach. Podľa dokladu z roku 1618 odvádzali veriaci platby maďarskému kazateľovi. V Michalovciach pôsobil súčasne aj slovenský kazateľ. Michalovská kalvínska farnosť existovala ešte začiatkom druhej polovice 17. storočia. Neskôr zanikla, keď Michalovčania prestúpili opäť na katolícku vieru. V prvej polovici 18. storočia sa sídlom kalvínskej farnosti stali Lúčky, ich fíliou bol aj Hažín. Malý Hažín bol fíliou kalvínskej cirkvi v Hnojnom. [5]
 

Z roku 1669 je doklad aj o pôsobení gréckokatolíckych kňazov v Hažíne. Ďalší doklad je z roku 1713. Predpokladá sa, že kázali v rímskokatolíckom kostole, na ktorého mieste bol v roku 1786 postavený gréckokatolícky kostol. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 395 - 396.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 396.
[3 - 6] www.hazin.sk/-farnosti (12.3.2016)
Bibliografia
www.hazin.sk
GPS
48.752058, 22.018922
48°45'07.4"N 22°01'08.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk