Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hažín nad Cirochou - Chrám sv. Michala archanjela
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Hažín nad Cirochou, okres Humenné, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1786 – 1790. Obnovený bol v roku 1926. Jednoloďový sakrálny priestor s polkruhovým uzáverom presbytéria a s predstavanou vstupnou vežou. Loď je zaklenutá pruskými klenbami, ktorých pásy dosadajú na rímsy pilastrov. Hladké fasády sú členené polkruhovo zakončenými oknami s pásovou šambránou a prebiehajúcou profilovanou podstrešnou rímsou. Predstavaná veža je do prvej kordónovej rímsy na celej ploche rustikovaná. V hornej časti má nárožné pilastre. [1]
 

Zariadenie kostola je z čias obnovy (1926 – 1927). Zo staršieho vybavenia sa zachoval iba bočný oltár s obrazom sv. Alžbety z konca 18. storočia. [2]
 

Podľa nápisu za oltárom a na kameni nad vchodom do chrámu (už nečitateľný) bol objekt postavený v roku 1772. K veži na severnej strane prilieha prístavba so schodiskom. Na severnej strane lode je sakristia zo 60. rokov 20. storočia. Strecha veže je trojstupňová zvonovitá, strecha lode je sedlová a krytá plechom. Kostol je ohradený nízkou kamennou ohradou. [3]
 

Stropné maľby sú zo 60. rokov 20 storočia. Vo veži chrámu sa nachádzajú dva zvony, starší je menší z roku 1835. Väčší a novší zvon o váhe 300 kg bol slávnostne posvätený 1. 6. 1936, dnes už blahoslaveným biskupom mučeníkom Pavlom Petrom Gojdičom. V dedine sa nachádza ešte jeden menší zvon z roku 1924 a to vo zvonici uprostred dediny. Podľa niektorých údajov sa za zvonicou nachádzal prvý drevený kostolík s cintorínom. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severovýchodnej časti obce. Za kostolom sa nachádza cintorín.
Fotogaléria
Hažín nad Cirochou - Chrám sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 8/2019Hažín nad Cirochou - Chrám sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 8/2019Hažín nad Cirochou - Chrám sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 8/2019Hažín nad Cirochou - Chrám sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 8/2019Hažín nad Cirochou - Chrám sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 8/2019Hažín nad Cirochou - Chrám sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 8/2019Hažín nad Cirochou - Chrám sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 8/2019Hažín nad Cirochou - Chrám sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 8/2019Hažín nad Cirochou - Chrám sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 8/2019Hažín nad Cirochou - Chrám sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 8/2019Hažín nad Cirochou - Chrám sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 8/2019Hažín nad Cirochou - Chrám sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 8/2019Hažín nad Cirochou - Chrám sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 8/2019Hažín nad Cirochou - Chrám sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 8/2019Hažín nad Cirochou - Chrám sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 8/2019Hažín nad Cirochou - Chrám sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 8/2019Hažín nad Cirochou - Chrám sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 8/2019Hažín nad Cirochou - Chrám sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 8/2019Hažín nad Cirochou - Chrám sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 8/2019Hažín nad Cirochou - Chrám sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 8/2019Hažín nad Cirochou - Chrám sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 8/2019Hažín nad Cirochou - Chrám sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 8/2019Hažín nad Cirochou - Chrám sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 8/2019Hažín nad Cirochou - Chrám sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 8/2019Hažín nad Cirochou - Chrám sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 8/2019Hažín nad Cirochou - Chrám sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 8/2019Hažín nad Cirochou - Chrám sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 8/2019Hažín nad Cirochou - Chrám sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 8/2019Hažín nad Cirochou - Chrám sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 8/2019Hažín nad Cirochou - Chrám sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 8/2019Hažín nad Cirochou - Chrám sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 8/2019Hažín nad Cirochou - Chrám sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 8/2019Hažín nad Cirochou - Chrám sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 8/2019Hažín nad Cirochou - Chrám sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 8/2019Hažín nad Cirochou - Chrám sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 8/2019Hažín nad Cirochou - Chrám sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 8/2019Hažín nad Cirochou - Chrám sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 8/2019Hažín nad Cirochou - Chrám sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 8/2019Hažín nad Cirochou - kamenná krstiteľnica pred chrámom foto © Viliam Mazanec 8/2019Hažín nad Cirochou - kamenná krstiteľnica pred chrámom foto © Viliam Mazanec 8/2019Hažín nad Cirochou - Chrám sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 8/2019Hažín nad Cirochou - Chrám sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 8/2019Hažín nad Cirochou - Chrám sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 8/2019Hažín nad Cirochou - Chrám sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 8/2019Hažín nad Cirochou - Chrám sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 8/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 396.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 396.
[3 - 4] www.hazinnadcirochou.ocu.sk (30.3.2017)
GPS
48.930780, 21.963393
48°55'50.8"N 21°57'48.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk