Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Helcmanovce - Chrám sv. Michala archanjela
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Helcmanovce, okres Gelnica, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne katolícky kostol zo začiatku 16. storočia. Rozšírili a upravili ho v druhej polovici 18. storočia a po požiari koncom 19. storočia. [1]
 

Hlavný oltár je z roku 1895 od rezbára J. Fuhrmanna. Vnútorné zariadenie je z čias okolo roku 1911. Výmaľba kostola je z roku 1911 od R. Orosza. [2]
 

Po Zápoľských sa v priebehu rokov 1531 – 1636 stávajú zemepánmi obce Thurzovci a po nich rod Čákiovcov. V 16. storočí, počas valašskej kolonizácie, prichádza do blízkeho okolia obce rusínske etnikum. V roku 1565 obec počítala 16 usadlostí. Na konci storočia tu už bolo 30 domov. K úpadku obce dochádza v 17. storočí. [3]
 

V roku 1605 obec vyhorela. V rokoch 1662 – 1664 zúril v obci a okolí mor, ktorý zdecimoval pôvodné obyvateľstvo. Ich miesta začali nahrádzať rusínski obyvatelia. Koncom storočia, ako sa dozvedáme zo spisu Pro memoriae, „... v Helcmanovciach protestantizmus upadol a tým uvoľnil miesto grékokatolíckemu náboženstvu.“ Kronikár k tomu dodáva „Csáky, zemepán, doviedol kňaza a ním pogreckokatolíčtil obec“. Okolo roku 1650 cirkevný majetok patrí gréckokatolíckej cirkvi. V roku 1670 tunajší veriaci už majú svojho prvého farára - Jána Mikuloviča. V roku 1739 zasiahol Hnileckú dolinu opäť mor. Najmä susednú obec Mníšek nad Hnilcom, kde zomrelo až 927 ľudí. Podľa týchto záznamov v Helcmanovciach zomrelo 304 obyvateľov. K rozvoju obce došlo v 18. storočí, s čím súvisí zvýšená ťažba medených a železných rúd. [4]
 

V auguste 1885 zažili Helcmanovce opäť ťažkú ranu osudu. Obec takmer úplne vyhorela. Požiar zničil nielen príbytky, ale kostol a faru. Obyvatelia si postavili provizórne „kolibky“, alebo prebývali v lese. Neskôr začali s výstavbou domov murovaných zo skál. Vznikla nová ulica - „Silsko“. [5]
 

Začiatky 20. storočia boli poznačené vojnou. Už na jej začiatku, v roku 1914, boli z kostola „ zrekvírované“ všetky zvony na odliatie delových hlavní. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Helcmanovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 6/2016Helcmanovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 6/2016Helcmanovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 6/2016Helcmanovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 6/2016Helcmanovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 6/2016Helcmanovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 6/2016Helcmanovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 6/2016Helcmanovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 6/2016Helcmanovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 6/2016Helcmanovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 6/2016Helcmanovce - Kostol sv. Michala archanjela (hroby kňazov pri kostole) foto © Viliam Mazanec 6/2016Helcmanovce - Kostol sv. Michala archanjela (hroby kňazov pri kostole) foto © Viliam Mazanec 6/2016Helcmanovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 6/2016Helcmanovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 6/2016Helcmanovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 6/2016Helcmanovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 6/2016Helcmanovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 6/2016Helcmanovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 6/2016Helcmanovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 6/2016Helcmanovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 6/2016Helcmanovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 6/2016Helcmanovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 6/2016Helcmanovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 6/2016Helcmanovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 6/2016Helcmanovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 6/2016Helcmanovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 6/2016Helcmanovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 6/2016Helcmanovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 6/2016Helcmanovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 6/2016Helcmanovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 6/2016Helcmanovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 6/2016Helcmanovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 6/2016Helcmanovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 6/2016Helcmanovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 6/2016Helcmanovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 6/2016Helcmanovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 6/2016Helcmanovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 6/2016Helcmanovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 6/2016Helcmanovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 6/2016Helcmanovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 6/2016Helcmanovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 6/2016Helcmanovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 6/2016Helcmanovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 6/2016Helcmanovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 6/2016
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 396.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 396.
[3 - 6] www.helcmanovce.sk (10.7.2016)
Bibliografia
www.helcmanovce.sk
GPS
48.830863, 20.866478
48°049'51.1"N 20°051'59.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk