Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Heľpa - Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Heľpa, okres Brezno, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kostol postavený v roku 1800. Renovovaný bol v roku 1895, vymaľovaný v roku 1906. Jednoloďový sakrálny priestor so segmentovým uzáverom a predstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi dosadajúcimi na polopiliere. Nad vchodom je murovaný chór. Predstavaná veža je zakončená barokovou cibuľou s laternou. Fasády sú členené lizénami. Strecha je sedlová. [1]
 

Luisézna kazateľnica zo začiatku 19. storočia je drevená s festónmi. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 396 - 397.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 397.
Bibliografia
www.helpa.sk
GPS
48.865098, 19.967197
48°51'54.4"N 19°58'01.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk