Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Henckovce - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Henckovce, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1798. Je to pozdĺžna sieňová stavba bez veže s polkruhovým oltárnym uzáverom a pristavanou sakristiou. Zaklenutá je pruskými klenbami a konchou. Fasády sú členené lizénovým rámovaním. Štítové priečelie so segmentovo zakončeným vstupným portálom je delené vo výške podstrešnej rímsy kordónovou rímsou na vyššiu dolnú časť s lizénovým rámovaním a na barokovo vykrojený dvojstupňový štít. V jeho vrcholci je kovaný železný kríž. [1]
 

Oltár je barokovo-rokokový, rustikálneho charakteru, z druhej polovice 18. storočia, s novým ústredným obrazom Nanebovstúpenia Krista z 20. storočia. [2] Oltárny obraz Krista namaľoval profesor kreslenia Karol Schablík. [3] Po stranách obrazu sú stĺpiky a plastiky apoštolov Petra a Pavla. Bočné uši oltára tvoria štylizované akanty, volúty a rokaje s pásikom. V nadstavci oltára je skupina sv. Trojice s anjelmi, ľudový reliéf. Kazateľnica je neskorobaroková z druhej polovice 18. storočia, s okrúhlym parapetom, členeným pilastrami a putti vo výplni. Prelamovaný baldachýn má na obvode čabraky a vo vrchole plastiku anjela s trúbou. Krstiteľnica je neskorobaroková z druhej polovice 18. storočia rustikálneho charakteru, na vrchnáku s ružicovou ornamentikou. Organ je starší než samotný kostol, na drevenej skrini s barokovou štylizovanou ornamentikou. [4] V roku 1822 ho farnosť zakúpila za 600 viedenských forintov zo Spišskej Novej Vsi, kde sa dovtedy nachádzal v inom evanjelickom kostole. [5] Za oltárom je neskorobarokový reliéf z druhej polovice 18. storočia, predstavujúci Vzkriesenie. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 397.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 397.
[3] www.terraincognita.sk (13.5.2016)
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 397.
[5] www.terraincognita.sk (13.5.2016)
[6] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 397.
Bibliografia
www.henckovce.sk
GPS
48.712313, 20.432961
48°42'44.3"N 20°25'58.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk