Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Henckovce - Kostol Všetkých svätých
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Henckovce, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne ranogotický kostol z polovice 13. storočia. Presbytérium a stavba obranného ohradenia boli upravené v 17. storočí. Obnovený bol po požiari v roku 1900. Kostol je jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria, obdĺžnou loďou a pristavanou predsieňou, z ktorej vedie schodište k nižšie položenej vstupnej veži, zapojenej do obrannej ohrady. Priestor sakrálneho objektu je zaklenutý v presbytériu krížovou hrebienkovou klenbou a v lodi pozdĺžnou zrkadlovou klenbou. Na západnej strane lode je drevená empora. Fasády sú hladké, spevnené operákmi. Okolo kostola stojí kamenný múr so strieľňami. [1]
 

Kazateľnica je z konca 18. storočia. Jednoduchá s dreveným polygonálnym parapetom, na murovanom podstavci. [2]
 

Na základe prieskumu boli v interiéri kostola v roku 2011 sondami nájdené stredoveké fresky. Vzhľadom na požiar v roku 1900 však ešte nie je jednoznačne určený ich rozsah a stav. Kostol je v interiéri neupravený, pretože je nevyužívaný. Katolícka farnosť je v Gemerskej Polome, kam boli podľa obyvateľov obce presťahované hnuteľné historické pamiatky z kostola. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kostol prešiel čiastočnou renováciou exteriéru v roku 2011. [4]
 

Henckovce - Kostol Všetkých svätých (č. ÚZPF 493/1 - 2) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - rok 2017. Autori: Mgr. Silvia Paulusová, Mgr. Michaela Kalinová. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola nie je dobrý.
Prístup
Nachádza sa na okraji obce. Stojí na návrší blízko obecného úradu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 397.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 397.
[3 - 4] www.terraincognita.sk (14.5.2016)
[5] www.pamiatky.sk (10.4.2018)
Bibliografia
KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia: Pamiatkový výskum Kostola Všetkých svätých v Henckovciach. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 27. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2018. s. 87 - 108.
KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia: Kostol Všetkých svätých v Henckovciach – výsledky architektonicko-historického a umeleckohistorického výskumu. In: Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste II - Zborník Gotická cesta 2/2016. Bratislava: Občianske združenie Gotická cesta (Rožňava) a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (Bratislava), 2018. s. 83 - 102.
TIHÁNYIOVÁ, Monika: Stručný vývoj obce Henckovce s osobitným pohľadom na rímskokatolícky Kostol Všetkých svätých. In: Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste III - Zborník Gotická cesta 3/2018. Bratislava: Občianske združenie Gotická cesta (Rožňava) a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (Bratislava), 2020. s. 103 - 114.
www.henckovce.sk
GPS
48.711493, 20.433477
48°42'41.4"N 20°26'00.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk