Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hendrichovce
Iný názov
Ghillányovský kaštieľ
Lokalita
obec Hendrichovce, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ postavili na starších základoch v prvej polovici 18. storočia.[1] Ide o dvojpodlažnú, blokovú a dvojtraktovú stavbu, ktorá má na západnej strane malý balkón v strednej osi. Na balkóne je kovaná mreža s letopočtom 1832. Ku kaštieľu patrila hospodárska budova z roku 1843. [2]
 

Datovanie prvej stavebnej etapy je problematické, pretože sa nezachovali žiadne datovateľné prvky, ani konštrukcie s charakteristickou datovateľnou typológiou, len isté indície. Orientačne preto zatiaľ datujeme prvú stavebnú etapu dnešného kaštieľa do prvej polovice 18. storočia, kedy ako majiteľ hendrichovskej kúrie figuruje Imrich Hedri a v polovici 18. storočia Mária Hedri, ktorá nechala opraviť miestny kostol. Objekt kúrie, ako sa kaštieľ označuje v historických dokumentoch, mal jednu tretinu svojej dĺžky čiastočne podpivničenú, s vetracími štrbinovými otvormi v úrovni tesne nad zemou orientovanými na južnú stranu. Bol prízemný, blokový, v súčasnom pôdorysnom rozsahu. Dispozične išlo o dvojtrakt, rovnaký ako dnes, len so zmenami v strednej časti. Suterénne miestnosti boli zrejme plochostropé, keďže súčasná klenba je mladšia. Na nadzemných podlažiach je pôvodná len jedna klenba. Fasády objektu zdobili lizény, vystupujúce na zadnej východnej fasáde a na čelnej západnej fasáde. Môžeme predpokladať, že kúriu (kaštieľ) postavili po zbúraní staršieho objektu zo 16. storočia, ktorý sa spomína v archívnych materiáloch. [3]
 

Pravdepodobne krátko po postavení objektu sa suterénne miestnosti zaklenuli. Od konca 18. storočia vlastnil kaštieľ rod Ghilányi, ktorý ho ale zmluvou z roku 1821 dal do zálohu Jozefovi Ganczaughovi a jeho manželke Marianne. Všetky stavebné etapy, ktoré datujeme do 20. a 30. rokov 19. storočia môžeme teda pripísať práve jeho synovi Štefanovi Ganszaughovi. Nad hlavným vstupom je balkón a na jeho kovanom zábradlí iniciály SG s letopočtom 1832. S najväčšou pravdepodobnosťou ale iniciály nepatria doteraz uvádzanému Štefanovi Gilánimu, ale Štefanovi Ganszaughovi, ktorý v kaštieli trvalo býval aj so svojou rodinou, aj tam umrel. Dôvodom na prestavbu kaštieľa bola zrejme jeho už nevyhovujúca ubytovacia kapacita, preto ho celý nadstavali. Najskôr postavili múry a vztýčili krov, zachovaný dodnes, potom doplnili klenby. Dendrochronologický výskum zadatoval zoťatie stromov použitých na stavbu krovu na prelom rokov 1823/1824. Pri stavbe museli prvé nadzemné podlažie upraviť dispozične, aby mohli vytvoriť zrkadlovú dispozíciu zopakovanú na druhom nadzemnom podlaží. Do kútov rizalitu na hlavnej západnej fasáde vložili záchody ešte vo forme prevétov uzatváraných dverami, ich zariadenie sa ale nezachovalo. Pri prestavbe využili lizény fasád staršieho objektu a zakomponovali ich do rizalitov. Na čelnú fasádu osadili balkón drevenej konštrukcie, zachovaný dodnes. [4]
 

Menšie stavebné úpravy prebehli na konci 19. a začiatku 20. storočia. V roku 1947 kaštieľ prevzala obec Hendrichovce, avšak jeho stav bol veľmi narušený. Všetky úpravy druhej polovice 20. storočia môžeme jednoznačne označiť za nevhodné. [5]

Pamiatková ochrana
Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
 

Hendrichovce - kaštieľ (č. ÚZPF 11496/1) - architektonicko-historický výskum - rok 2016. Autori: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar. Archívny výskum: PhDr. Daniela Pellová. Dendrochronologický výskum: Ing. Tomáš Kyncl. [6]

Súčasný stav a využitie
Rekonštrukcia. Stav objektu je dobrý. Dnes je v ňom obecný úrad. Po parku v okolí kaštieľa ostali iba fragmenty.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Hendrichovce foto © Jiří Fiedler 4/1974Kaštieľ Hendrichovce foto © Jiří Fiedler 4/1974Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Hendrichovce foto © Tomáš Haviar 7/2016Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 9/2021Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 9/2021Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 9/2021Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 9/2021Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 9/2021Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 9/2021Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 9/2021Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 9/2021Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 9/2021Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 9/2021Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 9/2021Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 9/2021Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 9/2021Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 9/2021Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 9/2021Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 9/2021Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 9/2021Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 9/2021Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 9/2021Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 9/2021Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 9/2021Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 9/2021Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 9/2021Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 9/2021Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 9/2021Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 9/2021Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 9/2021Kaštieľ Hendrichovce foto © Viliam Mazanec 9/2021
Poznámky
[1] Hendrichovce - kaštieľ (č. ÚZPF 11496/1) - architektonicko-historický výskum - rok 2016. Autori: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar. Archívny výskum: PhDr. D. Pellová, dendrochronologický výskum: Ing. Tomáš Kyncl. Výsledky výskumu uverejňujeme s láskavým dovolením autorov. Ďakujeme.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 398.
[3 - 6] Hendrichovce - kaštieľ (č. ÚZPF 11496/1) - architektonicko-historický výskum - rok 2016. Autori: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar. Archívny výskum: PhDr. D. Pellová, dendrochronologický výskum: Ing. Tomáš Kyncl.
GPS
49.021679, 21.000115
49°01'18.0"N 21°00'00.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk