Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
heretik
kacír, bludár, odpadlík, človek tvrdošijne popierajúci časť cirkevnej náuky, niektoré dogmy, vyznávač učenia odchylného od oficiálnej cirkevnej náuky, zástanca názorov nesúhlasiacich s platnými doktrínamiwww.pamiatkynaslovensku.sk