Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hermanovce - lovecký dom
Lokalita
obec Hermanovce, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Letné sídlo postavané v roku 1927 (uvádza sa aj rok 1928) na spôsob českých víl s manzardkou v zalomenom štíte valbovej strechy. Stavba vznikla prístavbou k starej kúrii, ktorej pôdorys doplňuje z južnej strany v podobe písmena U. Medzi postrannými rizalitmi je spojovacia terasa, situovaná pred strednou časťou budovy. [1]
 

Lovecký dom dal postaviť Juraj Péchy v parku vedľa klasicistického kaštieľa z 19. storočia. Sídlo vzniklo pre rodinných príslušníkov a priateľov z Budapešti, ktorí radi trávili prázdniny na vidieku. Juraj Péchy dal vybudovať i tenisové ihrisko a pri potoku veľkorysý prírodný bazén. [2]
 

Vedľa objektu je rozsiahly anglický park. V tesnej blízkosti stojí kaštieľ.

Pamiatková ochrana
-
 

Nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. Prostredie v okolí je zachované a nie je narušené modernou výstavbou. Lovecký dom je v súkromných rukách. V zlom stave ho v reštitúcii získala Klára Szakall von Losoncz, vnučka posledných majiteľov rodu Péchy. Objekt bol veľkoryso zrekonštruovaný a slúži ako penzión.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Hermanovce - lovecký dom foto © Viliam Mazanec 1/2012Hermanovce - lovecký dom foto © Viliam Mazanec 1/2012Hermanovce - lovecký dom foto © Viliam Mazanec 1/2012Hermanovce - lovecký dom foto © Viliam Mazanec 1/2012Hermanovce - lovecký dom foto © Viliam Mazanec 1/2012Hermanovce - lovecký dom foto © Viliam Mazanec 1/2012Hermanovce - lovecký dom foto © Viliam Mazanec 1/2012Hermanovce - lovecký dom foto © Viliam Mazanec 1/2012Hermanovce - lovecký dom foto © Viliam Mazanec 1/2012Hermanovce - lovecký dom foto © Viliam Mazanec 1/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 399.
[2] Informačný text v kaštieli. 5/2024
GPS
49.044521, 21.018969
49°0 2' 40.28", 21°0 1' 8.29"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk