Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hertník
Iný názov
Heretník
Lokalita
obec Hertník, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný kaštieľ, ktorý bol postavený na mieste stredovekého hradu niekedy po roku 1563. V prvej polovici 17. storočia bol upravený. Počas druhej svetovej vojny bol poškodený a v roku 1952 ho čiastočne obnovili. Hertník je pomerne rozsiahla štvorvežová dvojpodlažná bloková stavba obdĺžníkového pôdorysu so značne zmenenou dispozíciou. V miestnostiach na poschodí sú pôvodné renesančné klenby. Fasády sú zmenené. Kaštieľ mal obranný ohradový múr, z ktorého sa zachovala východná časť spolu so vstupnou bránou. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Pamiatkový výskum stavebno-historický pre KÚŠPSOP stredisko Bardejov, 1984. Autorka: PhDr. Norma Urbanová. [2]

Súčasný stav a využitie
Dom sociálnych služieb, určených pre ľudí s mentálnym a kombinovaným postihnutím bez rozdielu pohlavia a veku. Kaštieľ je ako pamiatkový objekt málo známy verejnosti. Historická stavba je natoľko prispôsobená súčasnému využitiu, že pôsobí ako moderná budova. Hodnota pamiatky sa stratila v neustálom modernizovaní zariadenia sociálnych služieb.
Prístup
Stojí na kopci v strede obce, vedľa kostola. Obec má neopakovateľné čaro. Je upravená a krásna. Odporúčame Vám, aby ste ju navštívili.
Fotogaléria
Kaštieľ Hertník foto © Viliam Mazanec 10/2012Kaštieľ Hertník foto © Viliam Mazanec 10/2012Kaštieľ Hertník foto © Viliam Mazanec 10/2012Kaštieľ Hertník foto © Viliam Mazanec 10/2012Kaštieľ Hertník foto © Viliam Mazanec 10/2012Kaštieľ Hertník foto © Viliam Mazanec 10/2012Kaštieľ Hertník foto © Viliam Mazanec 10/2012Kaštieľ Hertník foto © Viliam Mazanec 10/2012Kaštieľ Hertník foto © Viliam Mazanec 10/2012Kaštieľ Hertník foto © Viliam Mazanec 10/2012Kaštieľ Hertník foto © Viliam Mazanec 10/2012Kaštieľ Hertník foto © Viliam Mazanec 10/2012Kaštieľ Hertník foto © Viliam Mazanec 10/2012Kaštieľ Hertník foto © Viliam Mazanec 10/2012Kaštieľ Hertník foto © Viliam Mazanec 10/2012Kaštieľ Hertník foto © Viliam Mazanec 10/2012Kaštieľ Hertník foto © Viliam Mazanec 10/2012Kaštieľ Hertník foto © Viliam Mazanec 10/2012Kaštieľ Hertník foto © Viliam Mazanec 10/2012Kaštieľ Hertník foto © Viliam Mazanec 10/2012Kaštieľ Hertník foto © Viliam Mazanec 10/2012Kaštieľ Hertník foto © Viliam Mazanec 10/2012Kaštieľ Hertník foto © Viliam Mazanec 10/2012Kaštieľ Hertník foto © Viliam Mazanec 10/2012Kaštieľ Hertník foto © Viliam Mazanec 10/2012Kaštieľ Hertník foto © Viliam Mazanec 10/2012Kaštieľ Hertník foto © Viliam Mazanec 10/2012Kaštieľ Hertník foto © Viliam Mazanec 10/2012Kaštieľ Hertník foto © Viliam Mazanec 10/2012Kaštieľ Hertník foto © Viliam Mazanec 10/2012Kaštieľ Hertník foto © Viliam Mazanec 10/2012Kaštieľ Hertník foto © Viliam Mazanec 10/2012Kaštieľ Hertník foto © Viliam Mazanec 10/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 399.
[2] PhDr. Norma Urbanová – výber výskumnej a publikačnej činnosti za roky 1967 – 2016. In: Monument revue, VI, č. 1, 2017, s. 89.
Bibliografia
www.obechertnik.sk
GPS
49.206874, 21.23627
49°012'24.75", 21°014'10.57"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk