Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
historická hodnota pamiatky
celková hodnota objektu alebo súboru nie je iba jednoduchým súčtom individuálnych hodnôt jednotlivých prvkov a častí, je doplnená aj o špecifické hodnoty celku, ako napríklad hodnotu ucelenosti či vzájomné vzťahy spolupôsobenia. Výsledná skladba takto vyšpecifikovaných hodnôt poskytuje predstavu o charaktere pamiatkovej hodnoty diela, ktorá sa ako celok uplatní v polohe dielčieho kritéria pri stanovení koncepcie zásahu do pamiatky.www.pamiatkynaslovensku.sk