Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
historická kultúra
stav historického myslenia, ktorý rozvíja dialóg o historických informáciách.www.pamiatkynaslovensku.sk