Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hlboké - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Hlboké, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený ako tolerančný v roku 1787. Empora bola obnovená v roku 1887. Je to sieňový obdĺžnikový priestor s rovným oltárnym uzáverom a mierne predstavanou vežou. Interiér má rovný strop a z troch strán murovaný chór s dreveným kazetovým parapetom. Veža bola nadmurovaná v roku 1887. Fasády sú hladké, členené kordónovou rímsou. Dve protiľahlé kratšie čelné fasády majú barokové volútové štíty s okrúhlym okienkom. K bočnej fasáde je pristavaná malá predsieň so sedlovou strieškou a murovaným barokovým štítom. [1] Veža je zakončená cibuľovitou strechou s laternou.
 

Hlavný oltár z roku 1857 je klasicistický, v strede stĺpovej, segmentovým štítom ukončenej architektúry je obraz Krista na mori z roku 1857 od A. Ivanoviča z Viedne (reštaurovaný bol V. Droppom v roku 1949). Kazateľnica v historizujúcom slohu je z 19. storočia, na parapete s maľbami hláv štyroch evanjelistov. Krstiteľnica pochádza z konca 19. storočia, na jej drevenom vyrezávanom vrchnáku je plastika Krstu Krista. Organ z roku 1857 je od majstra Martina Šašku, s neskorobarokovo-klasicistickou ornamentikou. [2]
 

Základný kameň sakrálnej stavby bol položený 24.4.1787. Zaslúžil sa o to farár Ján Bacho. Kostol bol dostavaný a vysvätený 11.11.1787. Zo začiatku chýbalo vybavenie, ktoré sa postupne dopĺňalo. Prvý zvon sa kúpil za 208 zlatých. Neskôr sa kúpil za 36 zlatých organ, ktorý sa ale musel dať opraviť a dokúpil sa ďalší zvon. J. M. Hurbanovi sa nepáčilo, že je kostol stále bez oltárneho obrazu. Preto dal v roku 1857 vyhotoviť za 1 000 zlatých maliarovi Ivanovičovi vo Viedni oltárny obraz, ktorý zobrazuje Ježiša Krista s učeníkmi na rozbúrenom mori. V ten istý rok zakúpil aj organ, ktorý sa v kostole nachádza dodnes. Skladá sa z 5-dielnej skrine zakončenej zlatou ornamentikou. V strede organu je obraz M. Luthera. Nové zvony sa dali priviesť z Viedne v roku 1886. Ešte za Hurbanovho života boli osadené nové lavice, obnovená krstiteľnica a zhotovená kazateľnica. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kostol sa dočkal renovácie po druhej svetovej vojne. V roku 1949 bol vybavený novou strechou. V roku 1952 boli nainštalované hodiny na vežu. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 401.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 401.
[3 - 4] www.obechlboke.sk/historia (17.3.2018)
Bibliografia
www.obechlboke.sk
GPS
48.660155, 17.408209
48°39'36.6"N 17°24'29.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk