Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hlboké - Múzeum Jozefa Miloslava Hurbana
Lokalita
obec Hlboké, okres Senica, Trnavský kraj
História
Pamätná izba.
Expozície
Expozícia približuje život a dielo Jozefa Miloslava Hurbana, jeho účasť na povstaní v rokoch 1848 – 1849, ohlas jeho diela a národnobuditeľskej činnosti. Upozorňuje na Hlboké aj ako rodisko jeho syna, významného spisovateľa a dejateľa Svetozára Hurbana Vajanského. [1]
 

Pamätná izba je súčasťou Záhorského múzea v Skalici.

Kontakt
Obecný úrad Hlboké
Hlboké 114, 906 31
Prístup
Expozícia je nainštalovaná v budove bývalej cirkevnej školy v centre obce.
Poznámky
[1] www.muzeum.sk (17.1.2016)
Bibliografia
PALKOVIČOVÁ, Anna: Rodinná kniha J.M. Hurbana v expozícii pamätnej izby v Hlbokom. In: Múzeum, LXV, 2019, č. 2, s. 32 – 34.
www.obechlboke.sk
GPS
48.659590, 17.410070
48°39'34.5"N 17°24'36.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk