Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hliník nad Hronom - prícestná socha sv. Floriána
Iný názov
Hliník
Lokalita
obec Hliník nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kamenárska práca vo frontálnom, takmer reliéfnom podaní, z obdobia klasicizmu. Socha je z roku 1818.www.pamiatkynaslovensku.sk