Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hlinné - Kostol sv. Štefana prvomučeníka
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Hlinné, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1939 – 1940 podľa projektu Juraja Byrtusa. Opravený bol v roku 1947. Secesná stavba inšpirovaná gotickými prvkami a modernou. Ide o jednoloďový priestor s polygonálnym zakončením presbytéria, pristavanou sakristiou a mierne predstavanou vežou. Interiér je krytý lomenými klenbami. Západné priečelie s vežou má vstupnú sieň s hrotitým štítom, na ktorom sú dva zasklené oblúkové úseky. Na hladkej stene vežového masívu je polovičné hrotité okno a pri hornom odstupe plochý, v omietke oblúčikový vlys. Trochu zúžená horná časť veže s otvorenými gotizujúcimi oknami a ihlanovou strechou je riešená do oblúka podobne ako vstupná predsieň. [1]
 

Oltár Božského srdca je od Štefana Švidroňa z Levoče z roku 1946. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 1993.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Hlinné - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Vladimír Bodnár 2/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 403.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 403.
Bibliografia
www.hlinne.sk
GPS
48.952268, 21.580624
48°57'08.2"N 21°34'50.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk