Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hlohovec - Mestský špitál
Lokalita
obec Hlohovec, okres Hlohovec, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
V stredoveku slúžil špitál ako útulok pre chorých a najchudobnejších obyvateľov mesta, v novoveku ako starobinec až do 50. rokov 20. storočia. Kostol slúžil pre náboženskú výchovu obyvateľov špitálika. Pôvodná budova mestského špitála z polovice 14. storočia sa do súčasnosti nezachovala. Postaviť ju dal majiteľ hlohovského hradu a panstva Mikuláš Kont. [1] V roku 1400 špitál výrazne finančne podporila Klára Kontová, vdova po zemepánovi Hlohovca. Jadro terajšej budovy pochádza z konca 18. storočia, kedy ju dal prestavať Jozef Erdödy. [2]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historickej budovy je dobrý. V súčasnosti je objekt chrámom a farským úradom rímsko-katolíckej cirkvi. [3]
Prístup
Námestie sv. Cyrila a Metoda. Historický objekt je vzdialený od centra mesta asi 500 m. [4]
Fotogaléria
Hlohovec - Mestský špitál foto © Ľuboš Repta 7/2017Hlohovec - Mestský špitál foto © Ľuboš Repta 7/2017Hlohovec - Mestský špitál (informačná tabuľa na budove) foto © Ľuboš Repta 7/2017
Poznámky
[1] Mikuláš Kont-Ujlaky, syn Vavrinca Sclavusa a najstarší z bratov (Mikuláš, Levkuš a Bartolomej), vyniesol rod na úplný vrchol, okrem iného „zdedil“ po svojom otcovi hodnosť kastelána Šintavy. Stal sa zakladateľom popredného magnátskeho rodu Ujlakyovcov. Nakoniec bol ešte úspešnejším ako jeho otec a tešil sa veľkej priazni kráľa Ľudovíta I. Veľkého. Túto priazeň si vyslúžil najmä počas tzv. vojny o neapolské dedičstvo (1347 – 1352), v ktorej sa vyznamenal ako znamenitý bojovník a diplomat. http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/palatin-velkeho-krala#.WnYgTiUiGUk (3.2.2018)
[2 - 4] www.hcregion.sk (3.2.2018)
Bibliografia
www.hlohovec.sk
GPS
48.427919, 17.794172
48°25'40.5"N 17°47'39.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk