Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hlohovec - synagóga
Lokalita
obec Hlohovec, okres Hlohovec, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Napriek nepriaznivým okolnostiam sa Židia v Hlohovci majetkovo vzmáhali a zvyšoval sa ich počet. Začiatkom 18. storočia, po roku 1715, hradné panstvo prešlo do rúk rodiny Erdődyovcov, ktorí podporovali rozvoj remesiel a začali podporovať Židov ako obchodnícky živel. Židia mali v prenájme hradné regále (víno, pivo, mýto a mäsiarstvo), predávali posádke hradu proviant a dodávali ovos a seno pre kone. Peniaze sústredené v ich rukách požičiavali – stávali sa z nich postupne bankári. Obchodníci a remeselníci tvorili základ meštianstva obývajúceho hlavné námestie a priľahlé ulice. [1]
 

Na značný počet židovského obyvateľstva Hlohovca koncom 19. storočia poukazuje skutočnosť, že pôvodnú menšiu modlitebňu musela nahradiť nová, väčšia. K prestavbe došlo v roku 1891, keď na mieste pôvodnej modlitebne z roku 1750 postavili novú synagógu podľa projektu architekta Johana Gartnera. Do novej synagógy sa údajne zmestilo až 800 ľudí. [2]
 

Samostatne stojaca synagóga na rohu Hlohovej ulice a ulice SNP mala dĺžku 26 m a šírku 16 m. Objekt mal obdĺžnikový pôdorys. Na prízemí sa zhromažďovali muži a na chóre ženy. Budova bola dvojpodlažná s ústredným sakrálnym priestorom a nartexom. Na emporu viedlo osobitné schodisko. Ku Aron Hakodešu viedlo šesť schodov. Emporu podopierali liatinové secesné stĺpy. Zábradlie bolo liatinové, riešené podobne ako stĺpy pod emporou. [3]
 

Strop nad ústredným priestorom mal bohatú geometrickú výzdobu s použitím rastlinných ornamentov v duchu orientálnych motívov v dekoratívnom chápaní. Pod emporou bola drobná výmaľba z geometrických vzorcov vkomponovaná do štukových rámov zdobených ornamentom. [4]
 

Obvodové steny interiéru boli farebne ladené do červených odtieňov, strop bol červeno-modrý. Dlaždice v dominantnom priestore farebnosťou a ornamentom vhodne dopĺňali interiér. [5]
 

Hlavné priečelie malo zdôraznenú strednú časť vyčnievajúcimi piliermi v hornej časti prechádzajúcimi do osemhranu so stĺpikovou a oblúčikovou plastickou výzdobou. Nad týmito oktogónmi boli posadené dve orientálne kupoly s plechovou krytinou, vrcholce veží zakončovali dve šesťcípe Dávidove hviezdy. Jedna z týchto veží sa zachovala a je umiestnená pri vstupe na židovský cintorín. [6]
 

Medzi dvojicou pilastrov bol v dolnej časti hlavný vchod. Veľké okrúhle okno v strede bolo situované nad drobnou oblúčikovou architektúrou, v hornej časti dotvorené štukovou výzdobou vo fasáde podľa maurských vzorov. Na štítovom múre – medzi oktogónmi nesúcimi vežičky – bol výrazný nápis v hebrejčine: „Očisť naše srdcia.“ Krajné osi boli podstatne jednoduchšie, v prízemí so zdvojenými oknami, na poschodí s oblúkovo zakončeným oknom podľa vzoru maloázijskej architektúry. [7]
 

Zadná päťosová fasáda mala tri vchody a na poschodí okná vytvorené maurskými oblúkmi. V štíte nad strednou osou bola šesťcípa hviezda. Atiku a štít v hornej časti dopĺňali oblúčikové vlysy. Bočné päťosové fasády, ktoré mali po jednom vstupnom portáli, boli členené rímsami a lizénami, na prízemí s radom združených okien a na poschodí s oknami ukončenými vysokými oblúkmi. V exteriérovej úprave sa stavba opierala o neorománske prvky a tvary orientálnej architektúry. Členenie hmoty zdôrazňovala dvojfarebnosť riešenia. Výrazne pôsobila najmä žltá a červená farba na fasádach objektu. [8]
 

V januári 1960 bola synagóga zameraná a po vyplatení finančnej čiastky za modlitebňu (40.000,- Kčs) zbúraná. Prevažná časť mobiliára a modlitebne je zachovaná v kaplnke na cintoríne. Najhodnotnejší bol stôl na predčítavanie tóry, ktorý stál už v starej modlitebni a bol zhotovený v roku 1830. Je zdobený arabskými a maurskými motívmi. Vyhotovil ho Rubin Trebitsch. Z ďalšieho nábytku upúta pozornosť veľká skriňa na tóru, pult, pri ktorom sa čítalo zo svätých kníh, veža, ktorá bola nad skriňou zvitkov, pár lavíc, tabule s mennými zoznamami obetí prvej a druhej svetovej vojny. [9]

Poznámky
[1 - 2] KODOŇOVÁ, Mária: Synagóga z Hlohovca. In: Pamiatky a múzeá, 1992, č. 1, s. 39.
[3] KODOŇOVÁ, Mária: Synagóga z Hlohovca. s. 39 - 40.
[4 - 9] KODOŇOVÁ, Mária: Synagóga z Hlohovca. s. 40.
Bibliografia
KODOŇOVÁ, Mária: Synagóga z Hlohovca. In: Pamiatky a múzeá, 1992, č. 1, s. 39 - 40.
www.hlohovec.sk
GPS
48.426935, 17.796493
48°25'37.0"N 17°47'47.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk