Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hniezdne - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Gňazda, Gňazdy
Lokalita
obec Hniezdne, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kaplnka postavená na začiatku 19. storočia. Socha sv. Jána Nepomuckého je umiestnená v malej gloriete so segmentovými arkádami a hruškovitou strechou. [1] Objekt na štvorcovom pôdoryse má skosené hrany.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kaplnka je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 872/2. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí za Kostolom sv. Bartolomeja apoštola v centre obce.
Fotogaléria
Hniezdne - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Ľuboš Repta 7/2020
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 409.
[2] www.pamiatky.sk (9.10.2023)
Bibliografia
www.hniezdne.sk
GPS
49.303194, 20.629750
49°18'11.5"N 20°37'47.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk