Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hniezdne - Radnica
Lokalita
obec Hniezdne, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Budova postavená v roku 1880. Opravená bola v roku 1930. Je to dvojpodlažný deväťosový objekt so stredným rizalitom, členeným pilastrami. Na prvom podlaží sú združené okná so segmentovými frontónmi. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Radnica je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 4025/0. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav budovy je dobrý. Slúži ako obecný úrad.
Prístup
Stojí v centre obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 409.
[2] www.pamiatky.sk (9.10.2023)
Bibliografia
www.hniezdne.sk
GPS
49.303129, 20.630473
49°18'11.3"N 20°37'49.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk