Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hnúšťa - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Hnúšťa, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol z roku 1808. [1] Objekt postavili na mieste starého kostola. [2] Ide o sieňový priestor s polkruhovým uzáverom, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Fasáda je členená lizénovým orámovaním. V podveží je kamenný portál s kovanou mrežou a s dátami 1808 a 1924. [3] Veža má ihlancovú strechu s laternou.
 

Loď je zaklenutá dvoma poľami pruskej klenby so zdvojeným medziklenbovým pásom, dosadajúcim na nástenné piliere s rímsovou hlavicou. Na západnej strane interiéru je murovaný chór. Oltár je pseudoklasicistický od Ľ. Jakobetza z roku 1885. Je to murovaná architektúra s oltárnym obrazom Krista na Genezaretskom jazere. [4]
 

V roku 1907 bol vysvätený organ. Kazateľnica je zo starého kostola, stavaná v barokovom slohu. Vo veži sú tri zvony. Stredný zvon bol zakúpený v roku 1924 a má nápis: “Zvestuj slávu Trojjediného.“ Najväčší zvon má nápis: „Prebúdzaj živých, oplakávaj mŕtvych.“ Všetky tri zvony boli posvätené 10.8.1924. V roku 1927 bol vymaľovaný interiér a v 60. rokoch 20. storočia exteriér kostola. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Rekonštrukcia elektroinštalácie bola urobená v roku 1996. Maľba interiéru sa uskutočnila v roku 1997. Strecha kostola bola vymaľovaná v roku 1999. V roku 2000 prebehla výmaľba exteriéru kostola. [6]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severnej časti mesta.
Fotogaléria
Hnúšťa - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 9/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 410.
[2] www.hnusta.sk (12.7.2014)
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 410.
[5 - 6] www.hnusta.sk (12.7.2014)
Bibliografia
www.hnusta.sk
GPS
48.580423, 19.952451
48°34'49.5"N 19°57'08.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk