Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hnúšťa - Kaplnka na cintoríne
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Hnúšťa, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neorenesančná kaplnka s kryptou postavená v roku 1902. Sieňový priestor na pôdoryse štvorca zaklenutý kupolou, dosadajúcou na oblé stĺpy. Fasády s priebežnou horizontálnou bosážou sú členené pilastrami a rímsami. V priečelí je stĺpový rizalit, na ňom tympanón. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky nie je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na cintoríne.
Fotogaléria
Hnúšťa - Kaplnka na cintoríne foto © Ladislav Luppa 9/2014Hnúšťa - Kaplnka na cintoríne foto © Ladislav Luppa 9/2014Hnúšťa - Kaplnka na cintoríne foto © Ladislav Luppa 9/2014Hnúšťa - Kaplnka na cintoríne foto © Ladislav Luppa 9/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 410.
Bibliografia
www.hnusta.sk
GPS
48.583094, 19.950771
48°34'59.1"N 19°57'02.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk