Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hnúšťa - Kostol Povýšenia sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Hnúšťa, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol Povýšenia sv. Kríža [1] v Hnúšti je klasicistický a postavili ho v roku 1802. [2] Ďalšie úpravy na kostole boli prevedené v roku 1853. [3] Vymaľovaný a zväčšený o kaplnku na západnej strane presbytéria bol v roku 1906. Kostol je jednoloďový priestor, v presbytériu s polygonálnym uzáverom. Objekt má pristavanú sakristiu a kaplnku. Fasády sú hladké. Veža je vstavaná s dodatočne predstavanou predsieňou. Západné priečelie s vežou je členené nárožnými lizénami. Veža je krytá zvoncovitou strechou. [4]
 

Celý priestor je zaklenutý pruskými klenbami so zdvojenými medziklenbovými pásmi, dosadajúcimi na vtiahnuté piliere s rímsovými hlavicami. Na západnej strane interiéru je murovaná empora. Výmaľba je od J. Adáma z Rožňavy. Vnútorné zariadenie je zo začiatku 20. storočia. [5]
 

V 19. storočí žil v meste veľkostatkár Koloman Kubínyi, ktorý mal rozsiahly poľnohospodársky a lesný majetok v Hnúšti a Rimavskom Brezove. Bol nábožensky založený, a keď prekonal ťažkú chorobu a cítil sa veľmi opustený, rozhodol sa, že svoj majetok poručí v testamente Rímskokatolíckej cirkvi v Hnúšti. Zomrel v roku 1901. Keď cirkev získala finančné prostriedky po smrti Kubínyiho, vtedajší farár Ján Komora usúdil, že nadišiel čas prestavať kostol. Prestavba sa uskutočnila v rokoch 1905 – 1906. Bolo prevedené zväčšenie kostola, vnútorná maľba, zakúpené nové okná, celé kostolné zariadenie staré a jednoduché sa vymenilo za nové. Banskobystrické chrámové dielne dodali štyri nové oltáre. Jeden bol hlavný a tri bočné. Jeden bočný je oltár Božského Srdca, druhý Panny Márie Lurdskej a tretí je umiestnený v kaplnke. Oltár má obraz, ktorý zobrazuje Ježišov krst. V roku 1928 bol zakúpený nový organ. Počas ďalších rokov prebiehali menšie opravy a zmeny, až kostol nadobudol súčasnú podobu. Na začiatku pôsobenia farára Vendelína Štepanovského bola postavená farská budova. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Vyše sto rokov čakala veža kostola na osadenie vežových hodín. S finančnou pomocou mesta Hnúšta a farského úradu sa tak stalo 18. apríla 2008. Hodiny sú riadené satelitom a ukazujú presný čas na všetky svetové strany, pre blízke okolie jemne odbíjajú čas. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severnej časti mesta.
Fotogaléria
Hnúšťa - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Jiří Fiedler 9/1963
Poznámky
[1] V roku 326 išla sv. Helena, matka cisára Konštantína Veľkého na púť do Palestíny. V Betleheme dala postaviť baziliku Narodenia Pána a v Jeruzaleme baziliku Nanebovstúpenia. Vrch Golgotu, kde bol ukrižovaný Ježiš Kristus, dala očistiť od pohanských budov, ktoré tam dali postaviť Rimania. Pri vykopávkach našla kríž, na ktorom bol Ježiš ukrižovaný a dokonca aj ostatné nástroje umučenia. Po nájdení kríža a overení pravosti poverila svojho syna Konštantína, aby dal na Golgote postaviť baziliku, ktorá vznikla v roku 335. Toto nájdenie a povýšenia Spasiteľovho kríža dalo podnet k ustanoveniu sviatku Povýšenia sv. Kríža. www.hnusta.fara.sk (12.7.2014)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 410.
[3] www.hnusta.fara.sk (12.7.2014)
[4 - 5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 410.
[6 - 7] www.hnusta.fara.sk (12.7.2014)
Bibliografia
www.hnusta.sk
GPS
48.577558, 19.951048
48°034'39.2"N 19°057'03.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk