Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hodejov - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Hodejov, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1826. Opravený bol v roku 1893 a 1930. Jednoloďový sakrálny priestor s polkruhovým uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Interiér je krytý pruskou klenbou. [1] Veža je ukončená ihlancom. Fasády lode sú hladké, priečelie s trojhranným štítom a veža majú pilastre.
 

Hlavný oltár s obrazom sv. Kataríny je z roku 1893. Kazateľnica je rokoková z druhej polovice 18. storočia. Barokové lavice s ušnicovou ornamentikou a rokajom sú z druhej polovice 18. storočia. Organ je z prvej polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Hodejov - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Ladislav Luppa 8/2016Hodejov - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Ladislav Luppa 8/2016
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 411.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 411.
Bibliografia
www.hodejov.sk
GPS
48.299933, 19.985213
48°17'59.8"N 19°59'06.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk