Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hodkovce - Kostol Obetovania Pána
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Hodkovce, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1832. Obnovený bol po požiari v roku 1910. Je to jednoloďová sakrálna stavba so segmentovým oltárnym uzáverom a do štítového priečelia vstavanou nízkou vežou. Presbytérium má segmentovo klenutú konchu. Loď má dve nerovnaké polia pruskej klenby. Stavaný organový chór je tiež podklenutý pruskou klenbou. Hladká fasáda je členená polkruhovo ukončenými oknami. Veža sa končí terčíkovou rímsou, na ktorú dosadá baroková baňa s makovičkou. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z roku 1910. V interiéri sa nachádza skupina sôch - sv. Anna s Pannou Máriou a Ježiškom - oblečených v hodvábnom rúchu podľa módy z čias okolo roku 1860. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 411 - 412.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 412.
Bibliografia
www.hodkovce.eu
GPS
48.678111, 21.103016
48°40'41.2"N 21°06'10.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk