Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Banská Hodruša (Hodruša-Hámre) - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Iný názov
Hodruša, Banská Hodruša
Lokalita
obec Hodruša-Hámre, okres Žarnovica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1845. Ide o typ sieňového kostola so segmentovým uzáverom a do štítového priečelia vstavanou vežou. Priestor s rovným stropom s fabiónom. Klasicisticky riešené priečelie s pilastrovým radom, architrávom ma tympanónom, nad ktorým vyrastá kratšia hranolová veža s volútovými krídlami. [1]
 

Oltár je klasicistický z polovice 19. storočia so štvorstĺpovou plytkou architektúrou a rovným masívnym dvojitým architrávom, uprostred obraz Krista na kríži. Kazateľnica, krstiteľnica a trojčlenná organová skriňa sú klasicistické z polovice 19. storočia a majú jednotnú koncepciu. Voľný obraz nasvätejšej Trojice je klasicistický, okolo roku 1800, v ľudovoremeselníckom podaní baroka. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Hodruša-Hámre - Evanjelický kostol foto © Patrik Kunec 5/2011Hodruša-Hámre - Evanjelický kostol foto © Patrik Kunec 5/2011Hodruša-Hámre - Evanjelický kostol foto © Patrik Kunec 5/2011
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 60.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 60.
GPS
48.466034, 18.818981
48°27'57.7"N 18°49'08.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk