Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hody (Galanta)
Lokalita
obec Galanta, okres Galanta, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne klasicistický kaštieľ z rokov 1780 - 1790. Kaštieľ je dvojpodlažná stavba s pôdorysom v tavre písmena L. Predný trakt má strednú chodbu, z ktorej sa otvárajú postranné dvojtraktové obytné priestory. Dlhšia bočná fasáda, vedúca do dvora, je dvojtraktová, novoupravená, má zachované len jedno barokové okno. Vchod do pivnice, tiež na tejto strane, je polkruhový s kamennou šambránou a s letopočtom 1790. Predná čast fasády, orientovaná do ulice, má v strede mierne vystupujúci rizalit, zdôraznený balkónom, ktorý stojí na stĺpoch s rímsovou hlavicou. Pôvodné klenby na prízemí sú valené, lunetové a korýtkové, miestami so štukovou geometrickou ornamentikou. V objekte je barokovo-klasicistická kaplnka. Hlavný oltár je klasicistický z konca 18. storočia. Na menze tabernákulum s klasicistickými vázami po stranách. Bočný oltár je neskorobarokový z konca 18. storočia. Na oltári je obraz Piety z 18. storočia. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v centre obce, ktorá je súčasťou mesta Galanta.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 367.
Bibliografia
www.galanta.sk
GPS
48.203043, 17.710414
48°0 12' 10.95", 17°0 42' 37.49"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk