Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Holíč - Kaplnka sv. Floriána
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Holíč, okres Skalica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistická kaplnka postavená v roku 1762. [1] Podľa iného zdroja sa jej vznik datuje približne do roku 1731. [2] Opravená bola v roku 1941. Centrálna sexagonálna stavba, krytá laternovou kupolou. Fasády sú členené lizénovým rámovaním. Portál má v supraporte tympanón s letopočtami 1762 – 1941. [3]
 

Oltár sv. Floriána je barokový zo začiatku 18. storočia. V stĺpovej barokovej architektúre, vyplnenej akantovou ornamentikou, je umiestnená socha sv. Floriána so sochami sv. Sebastiána a Rócha po stranách. V nadstavci sa nachádza obraz sv. Barbory z 18. storočia. [4]
 

Centrálna polygonálna stavba vznikla na mieste staršieho sakrálneho objektu. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na miernej vyvýšenine obklopená cintorínom. Hurbanova ulica.
Fotogaléria
Holíč - Kaplnka sv. Floriána foto © Jana Lacková 2/2022Holíč - Kaplnka sv. Floriána foto © Jana Lacková 2/2022Holíč - Kaplnka sv. Floriána foto © Jana Lacková 2/2022Holíč - Kaplnka sv. Floriána foto © Jana Lacková 2/2022
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 414.
[2] www.holic.sk/chcem-zazit/pamiatky-v-meste/kaplnka-sv-floriana-2593sk.html (13.5.2022)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 414.
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 414 - 415.
[5] www.holic.sk/chcem-zazit/pamiatky-v-meste/kaplnka-sv-floriana-2593sk.html (13.5.2022)
Bibliografia
www.holic.sk
GPS
48.806172, 17.166719
48°48'22.2"N 17°10'00.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk