Parky a záhrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Holíč - Park pri kaštieli
Lokalita
obec Holíč, okres Skalica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľsky areál v Holíči patrí k najvýznamnejším barokovým objektom v stredoeurópskom priestore. Od tridsiatych rokov 18. storočia sa začali veľmi intenzívne práce na parkovej úprave okolia kaštieľa. Smerom na východ išlo o park anglického typu, ktorý prostredníctvom aleje spojil kaštieľ s centrom Holíča. Najväčšia aktivita však smerovala za kaštieľ, kde bol vytvorený francúzsky park, ktorý nahradil pôvodný z čias Coborovcov. Plocha ďalšej časti parku sa začala budovať po prestavbe hlavnej budovy v priestoroch vnútornej zámockej priekopy, kde boli situované zložito štruktúrované symetrické ozdobné kvetinové záhony. Parkovo boli upravené a zatrávnené aj horné časti zámockých bastiónov. Do konca 18. storočia boli vysadené kvetinové záhony na korunách bastiónov. [1]
 

Pri riešení sadovníckych úprav sa uplatnili všetky dobové moderné prvky, ako napríklad parter, geometrické tvary výsadby rastlín, aleje v tvare trojzubcov, múriky s bránkami i drobná parková architektúra. Podľa dobových prameňov bolo v areáli rušno. Vyskytovalo sa v ňom množstvo zvierat. V parku sa nachádzali bažantnice, rybník na chov bobrov, na lúkach pri rybníku sa pásli kone. Na prelome 18. – 19. storočia dostal holíčsky kaštieľsky park novú podobu. Jej autorom je Johann Kegel. [2]
 

Vzhľadom na to, že kaštieľ prestal po smrti cisára Františka Štefana slúžiť reprezentatívnym účelom, ani starostlivosť o park nebola taká, ako si barokovo – klasicistická úprava vyžadovala. Kaštieľ a park spolu vytváral jeden kompozičný celok, dominujúci celému mestu až do vzniku 1. Československej republiky, kedy bola bažantnica vyrúbaná. [3]
 

Pôvodne rozloha záhrad bola 52 ha, v súčasnosti je zrevitalizovaných okolo 8 ha. Veľká časť pôvodného parku sa dnes využíva ako lúka. V priestore pred kaštieľom bola však obnovená záhrada, ktorá postupne získava späť podobu, ktorá je zachytená na kresbách z konca 19. storočia. V roku 2016 bola vybudovaná v historickom priestore v mieste panskej lúky bylinková záhrada. Záhrada je situovaná na ploche v juhovýchodnej časti areálu, nadväzujúcej na vodnú priekopu a obklopujúcu existujúcu vodnú plochu obdĺžnikového pôdorysu. Nadväzuje na tradíciu pestovania kuchynských rastlín a bylín v kaštieľskom areáli. V súčasnosti je vysadených množstvo byliniek napríklad rôzne druhy mäty, echinacea, levanduľa a iné druhy kuchynských bylín. [4]
 

Súčasťou záhrad je rybník s vodným náučným chodníkom a informačnými tabuľami. Neopakovateľné pohľady ponúka plavba na loďke okolo bastiónovej pevnosti. V rámci rekonštrukcie sa vysadil ovocný sad, trvalkové záhony a revitalizovali sa gaštanové aleje. Záhrady sa stali vyhľadávanou oddychovou zónou. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Holíč – park pri kaštieli (č. ÚZPF 613/26-28) - urbanisticko-historický výskum alejí - rok 2008. Autorka: PhDr. Norma Urbanová. [6]

Súčasný stav a využitie
Stav parku je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa pri kaštieli.
Poznámky
[1 - 5] www.holic.sk/chcem-zazit/zaujimave-miesta/zamocky-park/ (2.6.2021)
[6] www.pamiatky.sk (22.4.2018)
Bibliografia
www.holic.sk
GPS
48.810389, 17.155971
48°48'37.4"N 17°09'21.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk