Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Holíč - sýpka
Lokalita
obec Holíč, okres Skalica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Baroková obilná sýpka postavená v polovici 18. storočia. Je to mohutný päťpodlažný objekt s dvojtraktovou dispozíciou na obdĺžnikovom pôdoryse. [1] Bola vybudovaná ako ústredná sýpka c.k. majetkov. Tri podlažia sú zaklenuté pruskými klenbami, dve podlažia v podstreší majú trámové stropy. Objekt má na priečelí 15 osí, vstupy sú na piatej a jedenástej osi. Sýpka celé stáročia slúžila svojmu účelu. [2]
 

Rozsiahla a technicky náročná stavba novej obilnej sýpky v extraviláne Holíča sa začala v októbri 1757. Sýpku umiestnili na návrší smerom na Kopčany. Veľký hospodársky objekt bol do užívania odovzdaný v priebehu roka 1761. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom, piatimi nadzemnými podlažiami a rozsiahlym skladovacím suterénom bola hmotovo jednou z najväčších stavebných aktivít na holíčskom panstve v tom období. Na úrovni prízemia sa v hmote budovy nachádzali dva prejazdy, z ktorých boli schodišťami sprístupnené nadzemné podlažia a dva ďalšie samostatné vstupy do pivničných priestorov objektu umiestnené pri nich. Všetky nadzemné podlažia boli stavebne identické a vrátane suterénu zaklenuté. Dôvodom bola nepochybne kombinácia snahy eliminovať voľbou nehorľavých stavebných materiálov vysoké požiarne riziko spojené so skladovaním obilnín a tiež snaha konštrukčne zvýšiť nosnosť jednotlivých podlaží. Dve najvyššie nadzemné podlažia sýpky sa nachádzali pod murovanou konštrukciou valbovej strechy pokrytej škridlicou a ich osvetlenie i vetranie bolo zabezpečené dvomi radmi strešných vikierov. [3]
 

Stavba nemala podľa popisu na danom mieste svojho predchodcu. Okrem plánov sa do súčasnosti zachoval aj pomerne podrobný sumár vykonaných stavebných prác. Realizátorom projektu bol s najväčšou pravdepodobnosťou murársky majster Adam Tadeáš Karner. Pre zabezpečenie potrebnej vody bola v roku 1757 pri sýpke vykopaná studňa osadená pumpou. Koncom 18. storočia boli zhotovené plány na prestavbu sýpky, avšak neboli realizované. Mala byť úplne prestavaná konštrukčne zaujímavá strecha, ktorú malo nahradiť konvenčnejšie riešenie. [4]
 

Plány zachytávajú i priečny rez objektu, ďalej fasády, vrátane ich autentickej okrovo žltej farebnosti, členené lizénovými rámami bielej farby a výrazným rovnako bielym orámovaním okien, rez nadzemného podlažia sýpky a pivničného suterénu a ešte raz osobitne aj suterén spolu s profilmi. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav technickej pamiatky je dobrý.
Prístup
Jilemnického 7
Fotogaléria
Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 2/2015Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 2/2015Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 2/2015Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 2/2015Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 2/2015Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 8/2016Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 8/2016Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 8/2016Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 8/2016Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 8/2016Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 8/2016Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018Holíč - sýpka foto © Hana Farkašová 9/2018
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (2.5.2020)
[2] IRŠA, Rudolf: Holíč – dejiny a súčasnosť. I. časť – dejiny do roku 1918 a pamiatky. Holíč: MsNV, 1990. s. 48.
[3 - 5] RAGAČ, Radoslav et al.: Zlatý vek cisárskej rezidencie v Holíči v období Františka Štefana I. Lotrinského. Skalica: Regionálna rozvojová agentúra Skalica, 2010. s.110.
Bibliografia
www.holic.sk
GPS
48.800945, 17.168266
48°48'03.4"N 17°10'05.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk