Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Holíč - veterný mlyn
Lokalita
obec Holíč, okres Skalica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Na území Slovenska boli veterné mlyny pomerne zriedkavé, pretože sa vzhľadom na vhodnú riečnu sieť a reliéf krajiny uprednostňovala výstavba vodných mlynov. Na rozhraní 18. a 19. storočia zaznamenala história niekoľko suchých rokov, následkom čoho vodné mlyny celé týždne museli mať nútenú prestávku. Podľa príkladu holandských či španielskych hospodárov sa aj na Záhorí postavenými veternými mlynmi snažili mlynári využiť vietor na mletie múky a to nielen v Holíči, ale podľa záznamov holíčskeho evanjelického farára Jána Petroviča (1759 – 1820) boli veterné mlyny v Sobotišti, na Chvojnici, na Havrane i vo Vrbovciach. [1]
 

Zachovaný kamenný veterný mlyn sa viaže k menu vynikajúceho stolárskeho majstra, prisťahovaného do Holíča z Jevíčka – Františka Slámu (1847 – 1900). Veterný mlyn v Holíči je jediným zachovaným mlynom svojho druhu na Slovensku. Ide o typ holandského murovaného veterného mlyna postaveného v osemdesiatych rokoch 19. storočia. Kamenná trojpodlažná budova kruhového pôdorysu má tvar valca pôvodne s otáčavou kupolovitou strieškou s dreveným veterným vertikálnym kolesom. Strieška sa podľa potreby automaticky natáčala v smere vetra. Do budovy mlyna sa vstupovalo na prízemí, kde bol aj byt mlynára. Na ďalších podlažiach bola mlynica s charakteristickými malými okienkami na osvetlenie priestoru. Mlyn fungoval podobne ako vodné mlyny, miesto vodného kolesa ho poháňalo veterné koleso na spoločnom hriadeli s pálečným kolesom. Pálečné koleso otáčalo ozubením pastorka na vretene a zároveň aj mlecím horným kameňom. V mlyne sa prestalo mlieť po prvej svetovej vojne. V roku 1926 bol mlyn zrušený, a otočnú strechu nahradili tehlovou kupolou. Potom mlyn dlho chátral, až do roku 1970. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Veterný mlyn bol zrekonštruovaný zásluhou Poľovníckeho združenia po roku 1970. Mechanizmus sa však nepodarilo zachrániť.
 

Holíč – mlyn veterný (č. ÚZPF 2140/1) – architektonicko-historický výskum - rok 2019. Autorka: PhDr. Zuzana Zvarová. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý.
 

Mlyn je bez vnútorného zariadenia, využíva sa ako poľovnícka chata. V príjemnom okolí mlyna sa organizujú rôzne kultúrne podujatia mesta Holíč.

Prístup
Stojí v juhovýchodnej časti mesta.
Fotogaléria
Holíč - veterný mlyn foto © Jiří Fiedler 10/1983Holíč - veterný mlyn foto © Jiří Fiedler 10/1983Holíč - veterný mlyn foto © Hana Farkašová 3/2014Holíč - veterný mlyn foto © Hana Farkašová 3/2014Holíč - veterný mlyn foto © Hana Farkašová 3/2014Holíč - veterný mlyn foto © Hana Farkašová 3/2014Holíč - veterný mlyn foto © Hana Farkašová 3/2014Holíč - veterný mlyn foto © Hana Farkašová 3/2014Holíč - veterný mlyn foto © Hana Farkašová 6/2018Holíč - veterný mlyn foto © Hana Farkašová 6/2018Holíč - veterný mlyn foto © Hana Farkašová 6/2018Holíč - veterný mlyn foto © Hana Farkašová 6/2018Holíč - veterný mlyn foto © Hana Farkašová 6/2018Holíč - veterný mlyn foto © Hana Farkašová 6/2018Holíč - veterný mlyn foto © Hana Farkašová 6/2018
Poznámky
[1 - 2] www.zahorie.estranky.sk (12.1.2014)
[3] www.pamiatky.sk (25.4.2020)
Bibliografia
www.holic.sk
GPS
48.799869, 17.172601
48°0 47' 59.53", 17°0 10' 21.36"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk