Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Holíč - vodný mlyn
Lokalita
obec Holíč, okres Skalica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľsky vodný mlyn pochádzal pravdepodobne z coborovského obdobia a ako jediný sa nachádzal v intraviláne mestečka. [1]
 

Dvojpodlažná, v hospodárskej časti trojpodlažná budova vodného mlyna je spomínaná už v roku 1554 a neskôr v roku 1785. Išlo o trojkolesový mlyn so spodným náhonom. Poháňal ho tzv. Mlynský potok, ktorý obtekal areál mlyna a tvoril z troch strán jeho hranicu. Panstvo mlyn nevyužívalo vo vlastnej réžii, ale ho prenajímalo. [2]
 

Mlyn slúžil na mletie obilia. Mal pravouhlú mlynicu, na ktorú nadväzovali obytné priestory mlynára a jeho rodiny. Spolu s hospodárskymi budovami – stajňou, stodolou a záhradou vytvárali uzatvorený vnútorný dvor. V ľavej časti je zväčša zachované mlynské zariadenie z konca 19. storočia a začiatku 20. storočia. [3]
 

Vodný mlyn ležiaci v blízkosti kaštieľa bol súčasťou skupiny mlynov, ktoré sa nachádzali na území Holíča a ich vznik sa viaže k obdobiu rozmachu remesiel počas vlastnenia panstva Františkom Štefanom Lotrinským v 18. storočí. Prosperujúci bol i vodný mlyn, ktorý stál na mieste dnešného bitúnku v lokalite, ktorej sa donedávna hovorilo Nové mlýny. Ďalší vodný mlyn stál neďaleko neho v lokalite Valša. [4]
 

Nevýhodou vodného pohonu bola závislosť na dostatku vody, čo bývalo obyčajne na jar, no postupom leta sa voda strácala a jeho činnosť v lete mohlo obnoviť len obdobie silných letných dažďov a povodní. Boli obdobia kedy mlyn nedokázal byť v prevádzke ani 4 – 5 mesiacov v roku. Tieto technológie začal likvidovať až mlynársky priemysel, už s pomerne dokonalou technológiou poháňanou elektromotorom. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav mlyna je dobrý. Unikátna pamiatka je vlastníctvom súkromnej osoby a nie je prístupná verejnosti.
Prístup
Stojí na Hodonínskej ulici 1.
Bibliografia
www.holic.sk
GPS
48.81121, 17.15714
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk