Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Holice - Mariánsky stĺp
Iný názov
Gala
Lokalita
obec Holice, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový stĺp postavili v roku 1686. Na pilieri obtočenom listovými ornamentmi je kamenná plastika Immaculaty. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí pred kostolom.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 413.
Bibliografia
www.holice.skwww.pamiatkynaslovensku.sk