Hrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Holumnica
Lokalita
obec Holumnica, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Typ goticko-renesančného hradu bez veží. Postavili ho asi na prelome 15. a 16. storočia. Neskôr ho upravili. Jeho trojpodlažné obvodové múry majú štrbinové strieľne a zvyšky renesančnej polkruhovej štítkovej atiky. [1] Obec patrila Berzeviczyovcom, Ujházyovcom a Görgeyovcom. Nie je známe, ktorá rodina postavil nad obcou hrad. [2] O objekte je veľmi málo správ.
Pamiatková ochrana
Holumnica - hrad, palác hradný (č. ÚZPF 873/1) - architektonicko-historický výskum - rok 2023. Autori: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar. [3]
Súčasný stav a využitie
Ruina.
Prístup
Nachádza sa na malom vŕšku v strede obce.
Fotogaléria
Hrad Holumnica foto © Jiří Fiedler 8/1966Hrad Holumnica foto © Jiří Fiedler 8/1966Hrad Holumnica foto © Ľuboš Repta 6/2022Hrad Holumnica foto © Ľuboš Repta 6/2022Hrad Holumnica foto © Ľuboš Repta 6/2022Hrad Holumnica foto © Ľuboš Repta 6/2022
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 415.
[2] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 90.
[3] www.pamiatky.sk (26.4.2024)
GPS
49.233096, 20.526719
49°0 13' 59.15", 20°0 31' 36.19"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk