Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Holumnica - renesančný kaštieľ
Iný názov
Hololumnica
Lokalita
obec Holumnica, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Renesančný kaštieľ postavený koncom 16. storočia. Upravovaný bol v polovici 17. storočia, v roku 1870, začiatkom 20. storočia a koncom 20. storočia. Je to trojpodlažná bloková budova obdĺžnikového pôdorysu a trojtraktovej dispozície. [1] Skladovacie priestory s vetrákmi sú začlenené do fasády. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 uvádza, že na fasáde sa pod novšími nátermi sa nachádza renesančné sgrafito. Strecha je valbová. Miestnosti sú zaklenuté na stredný stĺp krížovými hrebienkovými klenbami, alebo majú rovné stropy. Objekt mal renesančné portály a krby. [2]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Holumnica – kaštieľ (č. ÚZPF 874/0) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - rok 2005. Autori: Mgr. M. Havlík, a.m. J. Sikoriak. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla nie je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v strede obce. Nachádza sa južne od hlavnej cesty.
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (29.9.2019)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 415.
[3] www.pamiatky.sk (31.10.2014)
GPS
49.235374, 20.522882
49°14'07.4"N 20°31'22.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk