Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Honce - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Iný názov
Genc, Genš
Lokalita
obec Honce, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol z roku 1803. Sieňový obdĺžny priestor s predstavanou vežou, zaklenutý pruskými klenbami, podvežie má rovný strop. Fasády sú členené lizénami. [1]
 

Neskorobarokový oltár z polovice 18. storočia, doplnený a obnovený v roku 1803, má drevenú polychrómovanú stĺpovú architektúru, v strednej nike je plastika Ukrižovaného, po stranách sú plastiky Petra a Pavla apoštolov. Kazateľnica je neobaroková s podkasaným parapetom z druhej polovice 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 416.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 416.
GPS
48.668144, 20.405601
48°40'05.3"N 20°24'20.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk