Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hontianska Vrbica - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Hontianske Ďarmoty
Lokalita
obec Hontianska Vrbica, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne klasicistický kostol, ktorý postavili ako tolerančný v rokoch 1781 - 1784. Prestavaný bol v roku 1889 a potom 1900. Objekt novozastropili v roku 1930. Je to sieňová stavba s polygonálnym uzáverom a s predstavanou vežou. Na južnej strane má malú predsieň. V hlavnom priestore je drevená korýtková klenba, v predsieni česká placka. Fasády sú hladké. [1] Veža má lizénové rámovanie.
 

Kazateľnica je barokovo-klasicistická z čias stavby kostola. Obradový stôl z roku 1868 je z červeného mramoru. Drevené protestantské empory sú po oboch stranách priestoru. Zvon je z roku 1808 od zvonolejára J. Pestera z Banskej Štiavnice. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 416.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 416.
GPS
48.134798, 18.706014
48°08'05.3"N 18°42'21.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk