Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hontianska Vrbica - Kostol sv. Martina
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Hontianske Ďarmoty
Lokalita
obec Hontianska Vrbica, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol z rokov 1423 – 1442, zničený za tureckých vpádov. V prvej polovici 18. storočia ho barokovo obnovili. Prefasádovaný bol koncom 18. storočia. Ide o jednoloďový kostol s polygonálnym uzáverom presbytéria, vstavanou vežou a k severnej stene pristavanou sakristiou. V presbytériu je kamenné neskorogotické výklenkové pastofórium z čias okolo roku 1480. Z gotickej stavby sa zachovali iba obvodové múry so zamurovanými gotickými oknami. Na vonkajšej strane presbytéria sú oporné piliere s pultovými strieškami. Priečelie má na strednú os situovanú vežu, zakončenú tamburom. [1]
 

Kazateľnica neskorobaroková z druhej polovice 18. storočia. Kamenná krstiteľnica je gotická z 15. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Hontianska Vrbica - Kostol sv. Martina (č. ÚZPF 1600/1) - architektonicko-historický výskum - rok 2017. Autori: Ing. arch. Martin Bóna, PhD., Ing. Miroslav Matejka. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 416.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 416.
[3] www.pamiatky.sk (10.4.2018)
GPS
48.139634, 18.706755
48°08'22.7"N 18°42'24.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk