Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hontianske Moravce - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Hontianske Moravce, okres Krupina, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1882 na mieste staršieho sakrálneho objektu, spomínaného v roku 1548. Opravený bol v roku 1946. Halová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Priestor je zaklenutý zrkadlovou klenbou. Fasády sú hladké. [1]
 

Oltár prenesený zo starého kostola je neskororenesančný z roku 1680. Uprostred stĺpovej architektúry je obraz Poslednej večere, po stranách sú obrazy Dobrý pastier a Ježiš klope na dvere. Rozoklaný segmentový štít s obdĺžnikovým nadstavcom zakončujú ušnicové krídla. V nadstavci je obraz Nanebovstúpenia Pána v ušnicovom ráme s hlavami putti. Pod stĺpmi sú renesančné rozety s okrídlenými hlavami anjelov. Oltár bol opravený v roku 1946. Klasicistická drevená kazateľnica je z prvej polovice 19. storočia. Opravená bola v roku 1939. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu. Vedľa neho je postavená budova penziónu pre dôchodcov.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 416.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 416 - 417.
Bibliografia
www.moravce.sk
GPS
48.187995, 18.852854
48°11'16.8"N 18°51'10.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk