Úvod   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hontianske Nemce - Kalvária
Lokalita
obec Hontianske Nemce, okres Krupina, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Ide o súbor piatich voľne stojacich plastík. Tri kríže s Ukrižovanými dopĺňajú medzi nimi na podstavcoch umiestnené postavy Panny Márie a sv. Jána evanjelistu. Plastiky z tmavosivého andezitového tufu boli pôvodne polychrómované. Centrálny kríž s Kristom stojí na hranolovom podstavci, po bokoch s volútami. Na čelnej strane je nápis s chronogramom datujúcim súsošie do roku 1779:
 

NE FORTE / SINE CAVSA / LABORAVERM / IN VOBIS- / OBSECRO / VERBA SVNT AD / INSEN SATOS. (Prosím, aby moje utrpenie pre lásku k vám nezostalo bez účinku a sily vo vás. Sú to slová k tým, ktorí nesúcitia.) [1]
 

Nápisy sú aj na jednoduchších hranolových podstavcoch Panny Márie:
 

SANCTA MARIA ORA PRO NOBIS / REPARATUM a sv. Jána evanjelistu: SANCTE IOANIS EV. O. R. P: NOBIS / AŇO 1862 s datovaním opravy plastík v roku 1862. Postava Panny Márie, po Kristovej pravici, stojí so zopätými rukami v kontraposte s vytočením ku Kristovi. Jej mohutná postava je odetá v bohato nariasenej drapérii. Svätý Ján zľava zrkadlovo kopíruje pohyb Panny Márie, no ruky má zložené na hrudi. Kamenné kríže lotrov napodobňujú drevenú guľatinu. Na plastikách Ukrižovaných sa vo výrazoch tvárí, modelovaní tiel a robustnosti spracovania postáv ešte čiastočne prejavuje zmysel pre barokovú expresivitu. Je však už potlačený istou statickosťou v pohyboch. Figurálne poňatie postáv a kompozícia kladú vznik sôch do obdobia prelínania baroka a klasicizmu, ktoré zodpovedá i uvedenému datovaniu. Prezrádza i vplyv figúr exteriérových Kalvárií v Hliníku nad Hronom a Hodruši. V Hontianskych Nemciach však ide už o kvalitatívne nižšiu rustikalizovanú úroveň. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Plastiky v rokoch 1990 – 1992 reštauroval akademický sochár Igor Hovorič, pričom z nich bola odstránená sekundárna polychrómia. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav súboru je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Kalvária je situovaná na návrší cintorína v blízkosti farského Kostola sv. Martina.
Fotogaléria
Hontianske Nemce - Kalvária foto © Patrik Kunec 5/2015Hontianske Nemce - Kalvária foto © Patrik Kunec 5/2015
Poznámky
[1] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2002. s. 174.
[2 - 3] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 174.
GPS
48.286806, 18.992983
48°17'12.5"N 18°59'34.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk