Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hontianske Nemce - Kostol sv. Martina biskupa
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Nemce
Lokalita
obec Hontianske Nemce, okres Krupina, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Románsky sakrálny objekt postavený v druhej polovici 13. storočia. Neskorogoticky bol upravený v prvej polovici 16. storočia. [1] Turecké nájazdy boli obzvlášť kruté. Počas jedného z nich zhorela strecha kostola, ale samotný kostol – ako pevnosť obohnaná múrom – nebol dobitý. Pri ďalšom nájazde v roku 1584 znovu zhorela strecha kostola. Pamätný bol 20. august 1663, kedy Turci nečakane napadli ľudí zhromaždených v kostole na bohoslužbách. Turecké nájazdy využívali aj obyvatelia Krupiny, ktorí preoblečení za Turkov viackrát obec vydrancovali. [2] Po požiari v roku 1768 ho barokovo prefasádovali. Je to kostol typu trojloďovej románskej baziliky so zbarokizovanou vežou, renesančným chórom a barokovou sakristiou. V polovici 18. storočia strednú a bočné lode preklenuli krížovými klenbami bez rebier. Bočné lode sa otvárajú do hlavnej lode širokými pilierovými arkádami. Podvežie je zaklenuté krížovou klenbou. Gotické detaily sa zachovali na oknách, dverách a víťaznom oblúku. Pri presbytériu ostali dva gotické oporné piliere. Predstavaná, v jadre románska veža je členená horizontálnymi rímsami, na druhom podlaží je bývalá panská empora a románske kruhové okno. Zastrešená je viacstupňovou zvonovitou prilbou, ktorá dosadá na podstrešnú terčíkovú rímsu. Výmaľba kostola je z roku 1954 od J. Hocka. [3]
 

Barokový hlavný oltár pochádzajúci z polovice 18. storočia je drevená stĺpová konkávno-konvexná architektúra so stredným obrazom sv. Martina biskupa a s plastickým nadstavcom. V spodnej časti sú plastiky sv. Petra a Pavla apoštolov, v nadstavci Ježiš a sv. Ján. Uprostred nadstavca je neskorogotická socha Madony zo začiatku 16. storočia. Bočný oltár je klasicistický z čias okolo roku 1820, stĺpová drevená architektúra s rozoklaným architrávom. Stred oltára tvorí starší obraz Krst Krista zo 17. storočia. V nadstavci je obraz sv. Rodiny a plastiky sv. Juraja a dvoch cherubínov. Druhý bočný oltár je rokokový z čias okolo roku 1780. Stĺpová architektúra s architrávom a vázami. Stred oltára vyplňuje reliéfna scéna Adorácia Madony, obklopená putti v oblakoch. Kazateľnica je neskorobaroková z prvej polovice 18. storočia, drevená, v parapete sú reliéfy evanjelistov, na baldachýne plastiky svätcov a Krista. Kamenná kazateľnica je neskorobaroková s dreveným vrchnákom, z prvej polovice 18. storočia. Voľný obraz Ukrižovanie Krista je neskorobarokový z prvej polovice 18. storočia. Voľný obraz sv. Antona Paduánskeho je barokový z prvej polovice 18. storočia. [4]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v inventári uvádza drevené akantové svietniky z roku 1740. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Hontianske Nemce - Kostol sv. Martina biskupa foto © Patrik Kunec 5/2015Hontianske Nemce - Kostol sv. Martina biskupa foto © Jana Lacková 7/2017Hontianske Nemce - Kostol sv. Martina biskupa foto © Jana Lacková 7/2017Hontianske Nemce - Kostol sv. Martina biskupa foto © Jana Lacková 7/2017Hontianske Nemce - Kostol sv. Martina biskupa foto © Jana Lacková 7/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 417.
[2] http://hontianskenemce.fara.sk//z_historie.html (12.10.2018)
[3 - 5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 417.
GPS
48.286277, 18.992408
48°17'10.6"N 18°59'32.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk