Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hontianske Nemce - Mariánsky stĺp
Iný názov
Nemce
Lokalita
obec Hontianske Nemce, okres Krupina, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Rokokový stĺp z druhej polovice 18. storočia. Renovovaný bol v roku 1899. Na štvorcovej podeste stojí stĺp s kompozitnou hlavicou. Na stĺpe je plastika Madony. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí v juhovýchodnej časti obce.
Fotogaléria
Hontianske Nemce - Mariánsky stĺp foto © Patrik Kunec 5/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 418.
GPS
48.284889, 18.990521
48°17'05.6"N 18°59'25.9"E



www.pamiatkynaslovensku.sk