Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horňa - Chrám Nanebovzatia Panny Márie
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Horňa, okres Sobrance, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Neobarokový kostol postavený v druhej polovici 19. storočia (1890). Po ťažkom vojnovom poškodení ho opravili v roku 1954. Je to jednoloďová stavba s polkruhovým presbytériom a do štítového priečelia vstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami s klenbovými pásmi, ktoré dosadajú na rímsy pilastrov. Fasáda bola pôvodne horizontálne rustikovaná. Veža je situovaná medzi dvoma barokovými vykrojenými štítovými krídlami a členená kordónovými rímsami s nárožnými lizénami. Ukončená je barokovou cibuľou s laternou. [1]
 

Hlavný oltár a bočné oltáre sú zo začiatku 20. storočia, pravdepodobne práce z dielne Rétayho a Benedikta z Budapešti, ktorá dodala aj ikonostas. Voľný obraz Madony byzantského typu je z konca 19. storočia. Voľný obraz sv. Trojice z roku 1891 je od J. Brynzáka. [2]
 

Dva zvony vo veži sú z roku 1925. Kostol bol v roku 1944 veľmi poškodený a rekonštrukcia bola úplne ukončená až v roku 1970. Najvzácnejšími pamiatkami v kostole sú ikona Bohorodičky a ikonostas. Ikona má viac než 230 rokov a do chrámu sa dostala za nejasných okolnosti. Z histórie a z ústneho podania sa zachovala správa, že plátno ikony priletelo na lipu pri cerkvi. Dôležité je to, že ikona Matky Božej našla miesto v chráme jej zasvätenom. Neskôr pri reštaurovaní bolo plátno dookola zrezané a domaľované všetkými pätnástimi zastaveniami sv. Ruženca. Ikona Bohorodičky bola nanovo zreštaurovaná a posvätená v roku 1999, tak ako bola pôvodne, čiže bez nadstavby ružencových desiatkov. Erb obce vychádza z tejto jedinečnej umeleckej pamiatky a živej tradície obce. [3]
 

Ikonostas je jedným zo základných prvkov, ktorý charakterizujei gréckokatolícky chrám, je jeho neodmysliteľnou súčasťou. Jedná sa o štvoretážovú polychrómovanú drevenú architektúru, vytvorenú v historickom štýle firmou Rétay-Benedikt v roku 1890 v Budapešti. Prvý rad ikon na ikonostase tvoria štyri hlavné ikony, zľava sv. Mikuláš – patrón celej východnej cirkvi, ikona Bohorodičky, Krista a ikona Zosnutia Panny Márie. Prvému radu dominujú uprostred cárske alebo kráľovské dvere, cez ktoré prechádza kňaz počas bohoslužieb, sú zdobené bohatou drevorezbou a medailónmi štyroch evanjelistov. Druhý rad tvoria ikony 12 veľkých sviatkov, uprostred nad cárskym dverami je ikona poslednej večere. Ikony 12 apoštolov tvoria tretí rad ikonostasu a aj v tomto rade je dominantná prostredná ikona „Pantokrátor“ (Kristus „vševládca“). V štvrtom rade sa nachádzajú medailóny starozákonných prorokov. Celá architektúra ikonostasu je zakončená „kalváriou“ – vyobrazením ukrižovaného Krista, Presvätej Bohorodičky a apoštola Jána. Ikonostas v Horni prešiel od roku 1997 rozsiahlou rekonštrukciou, bol nanovo posvätený. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 419.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 419.
[3 - 4] www.obechorna.sk (12.5.2017)
Bibliografia
www.obechorna.sk
GPS
48.757653, 22.203555
48°45'27.6"N 22°12'12.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk