Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horná Lehota - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Horná Lehota, okres Brezno, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol s neskoršou romantickou úpravou postavený v roku 1845. Po požiari v roku 1872 bol obnovený. Renovovali ho v roku 1902. Je to sieňový priestor so segmentovým uzáverom, nadstavanou vežičkou a v interiéri s dreveným doskovým stropom. Vežička je zakončená ihlancom. Pred hlavnou fasádou je predstavaná predsieň s trojuholníkovým štítom a sedlovou strechou. [1]
 

Oltár je murovaný s obrazom Žehnajúceho Krista od J. B. Klemensa z roku 1873. [2] Obraz je v takom dobrom stave, že doteraz nebol reštaurovaný. [3] Kazateľnica je z druhej polovice 19. storočia. Krstiteľnica pochádza z konca 19. storočia. [4]
 

Podľa iného zdroja bol evanjelický kostol postavený v roku 1790 na základe Tolerančného patentu. Postavili ho poddaní bez akejkoľvek dotácie a podpory vrchnosti. Obdivuhodné sú jeho obrovské hrubé múry (1,5 m). Celý kostol vznikol svojpomocne. V roku 1902 v kostole inštalovali organ. [5]
 

V obci pôsobili významní kazatelia z rodiny Chalupkovcov. Adam Chalupka prišiel do Hornej Lehoty v roku 1792 z Hornej Mičinej s prvorodeným synom Jánom ktorý sa v roku 1824 stal evanjelickým kňazom v Brezne kde pôsobil až do svojej smrti 15.7.1871, tam je pochovaný na evanjelickom cintoríne. Adam Chalupka v Hornej Lehote pôsobil až do svojej smrti v roku 1840, vtedy po ňom nastúpil jeho syn Samo Chalupka, ktorý v kostole slúžil až do svojej smrti v roku 1883. Spolu tu pôsobili 91 rokov. [6]
 

Kostol a škola boli zasiahnuté požiarom 20. júna 1872, vtedy zhorela aj evanjelická fara, ktorá bola rodným domom Sama Chalupku a požiar poznačil veľkú časť obce. Evanjelická fara bola znovu postavená na pôvodných základoch. Pod evanjelickou farou je v bývalej evanjelickej škole pamätná izba Sama Chalupku, múzeum tohto významného revolučného básnika a národného buditeľa. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 2003 sa uskutočnila generálna oprava organu. [8]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Horná Lehota - Evanjelický kostol foto © Ľuboš Repta 6/2022Horná Lehota - Evanjelický kostol foto © Ľuboš Repta 6/2022Horná Lehota - Evanjelický kostol foto © Ľuboš Repta 6/2022
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 421.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 421.
[3] www.horna-lehota.sk (13.5.2017)
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 421.
[5 - 8] www.horna-lehota.sk (13.5.2017)
GPS
48.836851, 19.544921
48°50'12.7"N 19°32'41.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk