Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horná Lehota - zvonica
Lokalita
obec Horná Lehota, okres Brezno, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Zvonica z roku 1789. Je to murovaný vežovitý objekt s drevenou nadstavbou, zakončený ihlancom. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 421.
GPS
48.837147, 19.544921
48°50'13.7"N 19°32'41.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk