Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horná Mariková - Kostol sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Horná Mariková, okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený po roku 1830. Rozšírený bol v rokoch 1925 – 1926. Ide o segmentovo uzavreté jednolodie, klenuté pruskými klenbami, rozšírené novou časťou lode s bočnou prístavbou. [1] Má predstavanú vežu a hladké fasády členené polkruhovo zakončenými oknami.
 

Vnútorné zariadenie v historizujúcom slohu je z konca 19. a z 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 421.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 421.
GPS
49.245959, 18.309290
49°14'45.5"N 18°18'33.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk